926

mangfoldighed

Velkommen til hjemmesiden for Enhedslisten Esbjerg og Fanø kommune.

Dette er en ny udgave af hjemmesiden, så der går lidt tid inden den er fuldt udbygget.

Hvis du har forslag til oplysninger der skal med på hjemmesiden er du velkommen til at skrive til webmaster Poul Eck Sørensen på poul@peaceweb.dk

Det er muligt at bruge domænenavnet esbjerg.enhedslisten.dk

Sidens top

 

Kommende medlemsmøder hos
3F- transport:

onsdag d. 28 september kl. 19
mandag d. 14. november kl. 19
fredag d. 16. december kl. 19
med julehygge

Medlemsmøde i Ribe:

tirsdag d. 11 oktober kl. 19

 

Bliv aktiv i et udvalg!

sommerS

Vi vil opfordre dig til at være med i det udvalg der har din interesse eller være med til at lave et nyt udvalg der har din interesse.

Når du har fundet et udvalg du gerne vil være med i kontakter du blot den udvalgsansvarlige.

Se vores udvalgsside.

 

 

Støt underskriftsindsamlingen

bekampFatigdom

Rul kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse tilbage!

De store besparelser rammer de mest udsatte medborgere og tjener kun et formål om at straffe, kontrollere og skabe fattigdom. Især bliver mange børn ramt.

Flere organisationer og boligforeninger har været ude med triste prognoser, der siger, at mange er faretruende nær - eller reelt vil blive hjemløse som konsekvens af disse besparelser.

Der er ingen syge mennesker, der pludseligt bliver raske af at blive fattige og blive tvunget til at finde et arbejde.

Tværtimod vil folks sygdom og problemer blive større.

Grundet den forrige regerings reformer ser vi en stor gruppe parkeret på kontanthjælp, fordi det er blevet meget svært at få en førtidspension. Syge mennesker sendes i stressende ressourceforløb og langvarige jobafklaringsforløb. Der er også flyttet folk fra dagpenge eller efterløn til den lavere kontanthjælp og folk sendes udi såkaldte "nyttejobs". Antallet af reelt jobparate har ikke været så lavt siden 2008, og antallet af såkaldt "aktivitetsparate" er steget. Det vil sige, dem der ikke kan varetage et arbejde pga forskellige problemstillinger - fx psykisk sygdom eller andet.

Integrationsydelsen er umulig at leve af, så det er urealistisk at flygtningefamilier kan leve et liv uden store afsavn. Bare at finde en bolig med en husleje på omkring 2100 kr. vil blive umuligt. Det er ikke noget vi som samfund, kan byde mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Vi er meget bekymrede for konsekvenserne af disse besparelser og frygter yderligere fattigdom og ulighed, øget sygdom, øget kriminalitet, øget prostitution og andet.

Forskning fortæller os, at et samfund er mest velfungerende og har en større grad af lykke, sundhed, uddannelse etc. jo mere lige det er. Regeringen og støttepartierne handler stik imod den viden.

Vi mener, at det reelle sigte med disse besparelser og den store reformiver er at lægge pres på mindstelønningerne. Det er udtryk for et ideologisk ønske fra arbejdsgivere m.m om at afmontere den såkaldte 'danske model' og indføre et mere utrygt arbejdsmarked med mindskede rettigheder. I den proces er politikerne indstillet på at ofre syge, handicappede, flygtninge, børn og andre grupper - og sende dem ud i fattigdom, håbløshed og et liv med kæmpemæssige afsavn.

Derfor skal disse besparelser på de udsatte rulles tilbage. Det er i vores alles interesse. Både folk på og udenfor arbejdsmarkedet.

Der er råd til velfærd og tryghed i Danmark, og hvis de rigeste ikke unddrog kæmpemæssige formuer i skat, ville vi ifølge britisk skatteekspert have 149 milliarder ekstra i statskassen! Så lad os stoppe omfordelingen fra de fattige til de rige og sikre alle et værdigt liv.

Link til underskriftsindsamling

Tænketank: Kontanthjællpen er blevet samfundets skraldespand - Ugebrevet A4 d. 7/4 - 2016

Det er aldrig de rige, der nasser på samfundet - Poltikken d. 11/4 - 2016

Sidens top

skattely

Det er aldrig de rige, der nasser på samfundet

Politikken d. 11/4 - 2016

… Europakommissionen skønner, at skatteunddragelse koster EU svimlende 7.500 milliarder kroner om året. Opgørelsen er blandt andet baseret på en rapport, som den britiske skatteekspert Richard Murphy har lavet. Han mener, at Danmark går glip af 149 milliarder kroner årligt i skatteunddragelse.

Til sammenligning vurderer regeringen, at udgifterne til flygtninge i 2016 vil løbe op i 11 milliarder kroner…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Happening torsdag d. 15/9

Vort bidrag til Velfærdsallinacense markering d. 15/9.

Vores happening starter d. 15. kl. 16.00 på Torvet og derefter bevæger os igennem Kongensgade.

Tilmeld dig her.

Der kommer flere oplysninger senere.

Se Enhedslisten om kampen mod ulighed

 

Tirsdag d. 4/10 på folketingets åbning bliver der en stor demonstation i Esbjerg

Enhedslisten arbejder på at få mange med til en stor demonstration d. 4/10 i Esbjerg.

Der kommer flere oplysninger.

Der laves forringelser for almindelige mennesker i en sådan grad, at det for alle er en mulighed pludseligt at kunne stå uden et
eksistensgrundlag.
Mange skal leve af beløb som betyder, at de er nødt til at finde mad i containere, andre bliver hjemløse- børn vil vokse op i dyb
fattigdom og uden muligheder for at gøre sig gældende i forhold
til jævnaldrende!

Det er ikke det samfund vi vil have-
nu skal forkælelsen af de rigeste stoppes.
Pengene skal fordeles,
så vi alle kan leve en tryg og værdig tilværelse.

Vi arbejder på, at få så mange som muligt med til en demonstration på Folketingets åbningsdag d. 4/10.

På esbjerg.enhedslisten.dk kan du følge
demonstrationsforberedelserne.
Har du lyst til at hjælpe med at dele løbesedler ud?
Så send en e-mail til esbjerg@enhedslisten.dk

 

Fredagscafé med
Finn Sørensen d. 16. sep.

Enhedslisten invitere til fredagscafé.
Alle er velkommen.

Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 esbjerg

Gratis entré og kaffe/te. Mulighed for køb af andre forfriskninger.

Dørene åbnes kl. 16.

Flere oplysninger senere

Se mere på kalendersiden

 

Demonstration d. 4/10

Ja til velfærd - nej til fattigdom

Der kommer flere oplyninger senere.

Se arr. i København

Se Enhedslisten om kampen mod ulighed

 

Introduktionstilbud:

Bliv medlem for 100 kr. i den første periode,
se perioden her.

Tilbuddet forudsætter at du bliver tilmeldt betalingsservice

enhedslisten.dk/blivmedlem

 

blivmedlem

Sidens top

 

Faren for storkrig øker
– er det noe vi kan gjøre for å hindre den?

Steigan blogger d. 10/7 2016

Den siste lederen av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, sier i en kommentar til NATOs toppmøte i Warszawa at «NATO har begynt forberedelsene til å trappe opp fra en kald krig til en varm krig mot Russland.» Og NATO-møtet har virkelig vedtatt å tredoble de miitære styrkene opp mot Russlands vestgrense. Også Tyskland utenriksminister, Frank-Walter Steinmeier, har advart mot det han kaller «sabelrasling og krigshyl» fra NATOs side. Sjøl om Jens Stoltenberg hevder at NATOs handlinger er «defensive», ser svært mange kommentatorer at faren for en virkelig krig mellom atommaktene øker. Det reiser spørsmålet: Er det noe vi vanlige mennesker kan gjøre for å hindre krigen?

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Før TTIP kommer CETA
– det er nu, vi skal rykke!

De mange protester har givet anledning til bekymringer i EU-systemet. Tænk hvis det faktisk lykkes at kaste grus i maskineriet?

Der er stor risiko for, at EU vil forsøge at presse en væsentlig del af aftalen igennem, så det bliver mere eller mindre umuligt at rulle tilbage.

Derfor har de også forsøgt at gå med stille døre om en anden aftale, som allerede er færdig. Nemlig en handelsaftale med Canada, CETA, som rummer mange af de samme problemer. CETA er færdigforhandlet, oversat og klar til godkendelse. Og det skal ifølge EU-kommissionen gerne gå stærkt.

CETA indeholder et kapitel om investorbeskyttelse, som kommer til at give udenlandske virksomheder ret til at anlægge sag, hvis et medlemsland begrænser deres fremtidige indtjening.

Det er en mekanisme, som vi har set i funktion allerede, og den har givet anledning til sagsanlæg mod lande, som har hævet mindstelønnen, forsøgt at beskatte udvinding af olie, beskytte forbrugerne og forsøgt at beskytte miljøet mod udvinding af skifergas. Listen fortsætter og den er meget lang. Denne aftale giver simpelthen store multinationale selskaber en mulighed for at undergrave demokratiske beslutninger.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Jeg vil også stemme om EU!

Den 23. juni skal briterne stemme om deres EU-medlemskab.

Der er gode grunde til, at Danmark også bør have en sådan afstemning.

EU har ændret sig radikalt, siden Danmark blev medlem i 1972.

Det er gået fra at være et handelssamarbejde til at være en union, der har betydning for alle dele af vores samfund.

Afstemningerne om euroen i år 2000 og om retsforbeholdet sidste år viste, at et flertal af danskerne ikke ønsker mere magt til EU.
Alligevel har EU gennem årene fået stadig mere magt og har i dag indflydelse på hovedparten af al lovgivning herhjemme.

Det gælder på centrale områder som velfærd og vores finanslove, som i dag skal et smut forbi EU, inden de kan vedtages i Folketinget. På arbejdsmarkedet har EU-domstolen åbnet op for forringelser af faglige rettigheder og udbredt social dumping, og på miljøområdet kan vi ikke forbyde farlige stoffer, når de er godkendt i EU.

Udenfor EU har vi derimod friheden til at bestemme selv. Kort sagt, vi genvinder demokratiet.

Det er på tide, at danskerne bliver spurgt igen: Ønsker I at fortsætte i EU eller ønsker I, at Danmark melder sig ud og opbygger et andet europæisk samarbejde?

Derfor arbejder vi i Folkebevægelsen mod EU for en folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Skriv under og støt kravet!

Tak

Rina Ronja Kari
MEP for Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsens hjemmeside om afstemningen.

 

Støt underskriftsindsmalingen:

Fair Transport - Vi har brug for din hjælp!

Skriv under for fair transport, lige løn og gode arbejdsforhold uden social dumping i Danmark og Europa.

En million underskrifter skal presse EU til indsats mod social dumping

Det skal være slut med misbrug af EU-regler og social dumping. 3F og 230 europæiske transportforbund er med bag initiativet "Fair Transport Europe", der skal bringe EU ind i kampen. Midlet er en million underskrifter for fair transport, forslag til skarpere EU-regler og pligt til bedre kontrol mod fusk.

Klik her

fair

 

Sidens top

 

medlem

Bliv medlem

 

brev

Kontakt os

 

facebookR

Følg os på Facebook

 

pilop2

Sidens top